Menü

Özellikler

4 Kitaptan Oluşan Set

Türkçeye MERHABA” seti, dört takımdan oluşmaktadır. Bir ders kitabı ile bir çalışma kitabı içeren her bir takım, yabancı çocukların Türkçe öğrenme düzeylerine hitap edecek şekilde, sekiz üniteden meydana gelmektedir. Çalışma kitapları, ders kitaplarında işlenen konuların pekiştirilmesini sağlayacak çok zevkli alıştırma, etkinlik ve oyunlar ihtiva etmektedir.

Türkçeye MERHABA 1 takımı, ilkokul birinci sınıfa giden 6-7 yaşındaki çocuklara;

Türkçeye MERHABA 2 takımı, ilkokul ikinci sınıfa giden 7-8 yaşındaki çocuklara;

Türkçeye MERHABA 3 takımı, ilkokul üçüncü sınıfa giden 8-9 yaşındaki çocuklara;

Türkçeye MERHABA 4 takımı, ilkokul dördüncü sınıfa giden 9-10 yaşındaki çocuklara

hitap etmektedir.